۱۳۹۱/۰۸/۵ - ۲۲:۰۴
نسخه ی جدید سامانه ثبت اختراع توسط تک آفرین راه اندازی شد.