۱۳۹۴/۰۷/۱۵ - ۱۲:۳۶

طراحی سامانه آموزشی به سفارش آموزشگاه علمی آزاد نخبگان جوان توسط تک آفرین به پایان رسید.

سامانه آموزشگاه علمی آزاد نخبگان جوان طراحی شده توسط تک آفرین

هدف این سامانه ایجاد بستر یکپارچه ثبت نام دانش آموزان و مدیریت آنها در نواحی مشهد مقدس می باشد.
از امکانات این سامانه می توان به حساب های کاربری دانش آموزان ، مدیران مدارس ، مدیران نواحی ، امور مالی و مدیر سیستم و  بخش حسابداری و امور مالی اشاره کرد

شما می توانید هم اکنون این سامانه را به آدرس www.njac.ir بازدید نمایید

 

شما هم می توانید به زنجیره ی مشتریان موفق ما بپیوندید.
نرم افزاری تک آفرین